รายละเอียด :
พิเศษสำหรับลูกค้า ทรูมูฟ เอช เพียงสมัครบริการ RUSH VIP กด*336*86# วันนี้ ได้ดูทั้งรูป/คลิปสาว RUSH และลุ้นไป 2Tone Concert งานนี้พบกับ 2 วงดนตรีสุด Hot! Room39 + สงกรานต์ ฟรี!! ในวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 19.00 น. @Stadium29
ระยะเวลาการร่วมสนุก :
15 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2560
ของรางวัล :
บัตรเข้างาน 2Tone Concert ตอน Love Room Service เปิดห้องโชว์ จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท!!
เงื่อนไขและกติกา :
  • 1. ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
  • 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 3. การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
  • 4. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น
  • 5. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบนเว็บไซต์ rushvip.net หรือ ส่ง SMS แจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบ เพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล
  • 6. ลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกของกิจกรรม ณ วันที่ทำการจับรางวัล ในระหว่าง 15 พฤษภาคม 2560 – 15 สิงหาคม 2560 (3 เดือน) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้น และได้รับรางวัล
  • 7. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล
  • 8. ทางบริษัทฯ จะทำการมอบ​​ของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 9. พนักงานบริษัท บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มธุรกิจในเครือ Mono Group บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง บริษัทตัวแทนรับทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น