RUSH Summer Party 2018@Route66

จัดเต็มบรรยากาศความมันส์ของสาว RSC ใน Summer Party 2018 ทั้ง 5 วัน

งานปาร์ตี้สงกรานต์ที่ขึ้นชื่อว่ามันส์อันดับต้นๆ ของเมืองไทย นั่นก็คืองาน ROUTE 66 Summer party 2018 ที่จัดขึ้นทุกๆ ปี มาปีนี้ ยังคงความสนุก และความมันส์กันอย่างเต็มเหนี่ยว เราไปชมความเซ็กซี่ สุดแฉะของสาว RUSH Sassy Club 2018 ในงานตลอดทั้ง 5 วันกันเลย