อุษณีย์ เสือโรจน์ (แป้ง)

34-25-35
ไม่มีสเปคขอแค่มีความจริงใจและรักเดียวใจเดียว

- Rush Sassy Club 2017 - ถ่ายแบบนิตยสาร A' Lure - ถ่ายแบบนิตยสาร Rush