จุฑามาศ สินธำรงรักษ์ (สปาย)

34-24-34
ขาว ตี๋ ดูดี สะอาด ภูมิฐาน เป็นผู้นำ มีรสนิยม เลี้ยงดูเราได้ การงานมั่นคง ไม่สูบบุหรี่ ไม่เจ้าชู้

-PT FB Girl Dance งานเปิดตัว FB M Serie -Lotus expo 2017 PT Pepsi & lays -Motor Expo2017 PT W-work -PT PTT Thailand Grand Prix 2018 - RUSH Sassy Club 2018