ไปรยา ศรีกมล (มิกิ)

34-24-31
ชอบผู้ชายขาว สูงกว่า ตาหวานๆ

- Rush Sassy Club 2017 - Auto Salon 2016 บูทBosch - Big Motor Sale 2016 บูท Continental - บ้านและสวนแฟร์ 2016 บูท lis home & cool wall precast - Photo Fair บูท Olympus 2016